Satstning tjejfotboll

Vi vill hela tiden öka antalet aktiva i vår förening och kommer därför försöka förbättre villkoren för tjejfotbollen i vår förening. Vi hoppas att fler tjejer ska börja spell boll och framför allt fortsätta med fotbollen längre.

Vi tror att vi kommer lyckas om vi gör följande:

  • Vi ger ger tjejerna en bra utbildning
  • Individuell coachning
  • Oavsett kön så ska alla få samma resurser
  • Öppna fotbollsträningar för alla tjejer.
  • Utbildning av ledare hos oss
  • Riktade insatser i skolor, föreningar mm för att locka fler tjejer att börja spela fotboll.

Tanken är att vi ska öka fotbollskunskapen i föreningen, samla erfarenheter och sjösätta flera projekt i år vars syfte är att stärka sammanhållning i hela föreningen.

Tyvärr är det så speciellt bland damer att de flesta slutar under den tidiga tonåren. Varvid vi med ett långsiktigt perspektiv hoppas kunna bryta det här mönstret och få fler tjejer att fortsätta vara aktiva.

Det finns har ingen tidsbestämd gräns för hur lång tid denna satsning ska pågå utan tanken är att allt vårt arbete i framtiden skall genomsyras av ett fokus på hela föreningem.

Vi tittar på sponsorer inför satsningen och vi är hoppfulla att vår befintliga skjuter till med mer pengar inför säsongen 2019. Klart är också nya matchställ, som beställs direkt hos Bengt, betalar gör man till zensum. Eventuella frågor kan man ta direkt till Bengt på kansliet, antingen via mail eller telefon.